Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo về một số quy định và lịch di chuyển học GDQP-AN học kỳ 1 năm 2022-2023

Thông báo về một số quy định và lịch di chuyển học GDQP-AN học kỳ 1 năm 2022-2023

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo đến sinh viên lịch trình đưa, đón sinh viên học Giáo dục quốc phòng – An ninh học kỳ 1 năm học 2022-2023 và một số nội quy, quy định khi học tập tại Trường Quân sự – Quân đoàn 4 như sau:

Thời gian học: 05/12/2022 – 30/12/2022

Lịch di chuyển:

LỊCH DI CHUYỂN SINH VIÊN NGÀY 05/12/2022

Điểm đi

Điểm đến Giờ xuất phát Giờ đến
(dự kiến)
Số xe Tổng số SV Số thứ tự xe Số SV/ xe

Ghi chú

Phân hiệu trường ĐHTL, Cơ sở Tp Hồ Chí Minh Trường Quân sự Quân đoàn 4,  Cơ sở II tại Trường cao đẳng nghề 22 6h30 ngày 05/12/2022 7h30 ngày 05/12/2022 3 135 Xe 01 45
Xe 02 45
Xe 03 45
9h00 ngày 05/12/2022 10h00 ngày 05/12/2022 4 150 Xe 04 45
Xe 05 45
Xe 06 45
Xe 07 15
Phân hiệu trường ĐHTL, Cơ sở Bình Dương Trường Quân sự Quân đoàn 4,  Cơ sở II tại Trường cao đẳng nghề 22 6h30 ngày 05/12/2022 7h30 ngày 05/12/2022 5 195 Xe 08 45
Xe 09 45
Xe 10 45
Xe 11 45
Xe 12 15
9h00 ngày 05/12/2022 10h00 ngày 05/12/2022 4 180 Xe 13 45
Xe 14 45
Xe 15 45
Xe 16 45

 

LỊCH DI CHUYỂN SINH VIÊN NGÀY 30/12/2022

Điểm xuất phát

Điểm đến Giờ xuất phát Giờ đến
(dự kiến)
Số xe Tổng số SV Số thứ tự xe Số SV/ xe

Ghi chú

Trường Quân sự Quân đoàn 4,  Cơ sở II tại Trường cao đẳng nghề 22 Phân hiệu trường ĐHTL, Cơ sở Tp Hồ Chí Minh 9h00 ngày 30/12/2022 10h00 ngày 30/12/2022 3 135 Xe 01 45
Xe 02 45
Xe 03 45
11h00 ngày 30/12/2022 12h00 ngày 30/12/2022 4 150 Xe 04 45
Xe 05 45
Xe 06 45
Xe 07 15
Trường Quân sự Quân đoàn 4,  Cơ sở II tại Trường cao đẳng nghề 22 Phân hiệu trường  ĐHTL, Cơ sở Bình Dương 9h00 ngày 30/12/2022 10h00 ngày 30/12/2022 5 195 Xe 08 45
Xe 09 45
Xe 10 45
Xe 11 45
Xe 12 15
11h00 ngày 30/12/2022 12h00 ngày 30/12/2022 4 180 Xe 13 45
Xe 14 45
Xe 15 45
Xe 16 45

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Danh sách cán bộ phụ trách và chi tiết sinh viên theo xe xem tại đây.

Nội quy sinh viên học tập xem tại đây

Quy định 179 về việc sử dụng điện thoại trong Quân đoàn.

Quy định về mức giá giặt ủi và đền bù quân trang

Quy định chung về phòng chống dịch covid

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ gửi …