Trang chủ / Hot news / Thông báo về lịch thi Tiếng Anh tăng cường K62 học kỳ 2 năm 2020-2021 tại Phân hiệu

Thông báo về lịch thi Tiếng Anh tăng cường K62 học kỳ 2 năm 2020-2021 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo lịch thi Tiếng Anh tăng cường K62 học kỳ 2 năm 2020-2021 như sau:

1. Thời gian thi: ngày 12/09/2021.

2. Phòng thi và số báo danh: Sinh viên xem địa chỉ: http://sinhvien.tlu.edu.vn.

Xem chi tiết thông báo

Bài Viết Khác

Triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc thi ảnh “Thủy lợi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”

Trường Đại học Thủy lợi triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc …