Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên.

Thông báo về Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên.

Yêu cầu:

1. Ban cán sự các lớp lập danh sách tập hợp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên đối với nhà trường, nộp về phòng Tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV. (hạn cuối ngày 24/10/2019)

2. Các lớp lập danh sách thống kê số lượng sinh viên đăng ký đi dự Hội nghị tổng kết bằng phương tiện xe Ô tô đưa đón của nhà trường, nộp về phòng Tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV. (hạn cuối ngày 24/10/2019).

Chi tiết xem tại đây: TB.HOI NGHI TONG KET NAM HOC 2018_2019

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022