Thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Phân hiệu

Thông báo số 80/TB-ĐHTL-PH ngày 22/9/2023 về triển khai kế hoạch học kỳ phụ học kỳ 1 năm học 2023-2024 tại Phân hiệu.

Chi tiết Thông báo xem tại ĐÂY.

  1. Sinh viên Đăng ký nguyện vọng tại ĐÂY.
  2. Mẫu đơn mở lớp cho sinh viên: XEM CHI TIẾT

DANH SÁCH LỚP MÔN MỞ DỰ KIẾN: XEM CHI TIẾT (CẬP NHẬT NGÀY 06/10/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *