Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2021-2022 tại Phân hiệu

Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2021-2022 tại Phân hiệu

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Trường Đại học Thủy lợi;

Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐHCQ các khóa K62 về trước tại Phân hiệu…

Chi tiết xem tại Đây

Bài Viết Khác

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô …