Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên đại học chính quy tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi:

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Phụ lục 1: Dự kiến môn mở kỳ chính học kỳ 2 năm học 2023-2024 (tại đây)

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *