Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 khóa 63 đại học chính quy

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐHCQ các khóa K62 về trước tại Phân hiệu.