Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60.

2. Thời gian thi: ngày 02/04 và 03/04/2022.

3. Kế hoạch đăng ký thi:

– Đăng ký nguyện vọng thi tại địa chỉ: http://dangky.tlu.edu.vn. , chức năng đăng ký nguyện vọng đợt học 10 học kỳ 2 năm 2021-2022

– Thời gian đăng ký nguyện vọng thi qua mạng: 14/03/2022-18/03/2022.

– Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/ 1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng từ ngày 21/03/2022-24/03/2022

– Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản đăng ký học cá nhân trước 17h ngày 29/03/2022

Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …