Thông báo thực hiện Học phần tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) và xét tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho sinh viên như sau:

Đối tượng:

Sinh viên trình độ đại học trình độ đại học hình thức chính quy các khóa đủ điều kiện thực hiện Học phần tốt nghiệp tại Phân hiệu.

Thời gian thực hiện:

TT Nội dung Kế hoạch thực hiện
1 Xét giao thực hiện HPTN 18/03/2024-31/03/2024
2 Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thực hiện HPTN 01/04/2024-07/04/2024
3 Thời gian thực hiện HPTN 08/04/2024-14/07/2024
4 Chấm và bảo vệ HPTN 15/07/2024-28/07/2024
5 Lễ tốt nghiệp (dự kiến) 01/09/2024-15/09/2024

 Chi tiết kế hoạch xem tại: Đây

Đính kèm: Đơn đề nghị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *