Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 Kể từ ngày 01/06/2021

Thông báo: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 Kể từ ngày 01/06/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm duy trì hoạt động chung của Nhà trường và chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho sinh viên, học viên, các bộ nhân viên và gia đình; Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Phân hiệu, Nhà trường thông báo tới các đơn vị, CBVC trong trường các nội dung sau:

Link: 41-TB-DHTL-PH-31052021014211

Bài Viết Khác

Thông báo về kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

Chi tiết file đính kèm:  Số lượt xem bài viết: 134