Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm 2018-2019 và các đợt học trước sinh viên còn nợ.

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm 2018-2019 và các đợt học trước sinh viên còn nợ.

THU HPHK2_18_19 và các đợt học trước sinh viên còn nợ học phí.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023