Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo thu học phí Đợt học 6 & Đợt học 12 HK2 năm học 2018-2019

Thông báo thu học phí Đợt học 6 & Đợt học 12 HK2 năm học 2018-2019

Thông báo về việc thu học phí Đợt học 6 & Đợt học 12 học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng chi tiết theo file đính kèmTHU HPHK2_18_19_ĐH6_ĐH12

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023