Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo thu học phí Đợt học 2 HK2 năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ Đại học chính quy qua tài khoản ngân hàng

Thông báo thu học phí Đợt học 2 HK2 năm học 2019 – 2020 của sinh viên hệ Đại học chính quy qua tài khoản ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 28/TB-ĐHTL-CS2

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thu học phí Đợt học 2 HK2 năm học 2019 – 2020

của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

——————————–

 

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi thông báo thời hạn thu học phí Đợt học 2 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM:

  • Nộp từ ngày 05/06 đến trước ngày 12/06/2020

2. Thời hạn quét học phí tại ngân hàng:

  • Quét vào các ngày 15/06 đến hết ngày 17/06/2020

3. Riêng đối với khóa 61 thời gian như sau:

  • Nộp từ ngày 12/06 đến trước ngày 17/06/2020
  • Quét vào các ngày 18/06 đến hết ngày 20/06/2020

4. Phương thức thu:

  • Sinh viên K55, 56, 57, 58, 59, 60 & 61 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng VietcomBank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của nhà trường (tiền phải có trong tài khoản bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000đ tiền duy trì thẻ).
  • Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên theo lịch thông báo trên đối với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ).

Lưu ý:

  • Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng VietcomBank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình Dương) để được giải quyết.
  • Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng thời hạn; nếu không sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Nơi nhận

KT/ GIÁM ĐỐC

BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;

– GVCN các lớp;

– Các lớp chính qui;

– Trang web;

– Lưu: VT, Tài vụ.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô …