Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo thời gian nộp tiền ở KTX học kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo thời gian nộp tiền ở KTX học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ 2                                                                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc thời gian nộp tiền ở Ký túc xá kỳ 1 năm 2017-2018
Ký túc xá TP. Hồ Chí Minh – Bình Dương

Căn cứ vào kế hoạch học tập của các khóa tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương của Ban Đào tạo và Quản lý sinh viên.
Căn cứ danh sách sinh viên được xét ở KTX TP HCM và Bình Dương.
Căn cứ đề xuất thời gian thu tiền kỳ 1 năm 2017-2018 của Ban Tài vụ.

Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo về thời gian nộp tiền ở Ký túc xá của các khóa như sau:

Ban Tài vụ Cơ sở 2 sẽ thu tiền ở KTX kỳ 1 năm 2017-2018 như sau:
+ Ngày 01, 02 và 03 tháng 8 năm 2017 thu tiền ở Trường Sa.
+ Ngày 01 và 03 tháng 8 năm 2017 thu tiền ở Bình Dương.

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho toàn bộ sinh viên trong lớp biết để nộp tiền đúng thời gian quy định.

Nơi gửi:                                                                                                   BAN TỔ CHỨC HCQT
– Ban Tài vụ (để phối hợp làm việc).                                                               P. Trưởng ban
– Dán bảng tin.
– Thông báo trên web cơ sở 2.
Lã Văn Bằng

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2022

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Số:  757/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ …