Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Thông báo thay đổi trọng số điểm quá trình môn học Kết cấu Bê tông cốt thép

Thông báo thay đổi trọng số điểm quá trình môn học Kết cấu Bê tông cốt thép

Do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh vừa qua, môn học Kết cấu Bê tông cốt thép đã được dạy qua hình thức online vì vậy ảnh hưởng tới quá trình đánh giá người học.

Để không gây thiệt thòi cho sinh viên, bộ môn Kết cấu công trình – ĐH Thủy lợi đã quyết định điều chỉnh trọng số điểm quá trình tạm thời riêng giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho  môn học Kết cấu Bê tông cốt thép từ 30% xuống còn 20%. Vậy xin thông báo cho các bạn sinh viên được biết và chủ động ôn tập cho hiệu quả.

Bộ môn Kỹ thuật công trình

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Đối tượng sinh viên theo học: Sinh viên các khóa K61, K62, K63 và K60 trở về trước có nguyện vọng học