Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Ai ở đâu, ở yên đó” kể từ 00 giờ 00 ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021, nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời duy trì các hoạt động chung của Phân hiệu và chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, Ban Giám đốc Phân hiệu yêu cầu các đơn vị, CBVC trong trường thực hiện các nội dung sau:

  1. Toàn thể CBCNV Nhà trường nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn phòng, chống dịch của UBND TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương;
  2. Lãnh đạo Phân hiệu làm việc online và tại Cơ quan khi cần thiết đảm bảo duy trì chỉ đạo các hoạt động của Nhà trường một cách liên tục;
  3. Khối cán bộ giảng dạy tiếp tục thực hiện công tác đào tạo theo hình thức online theo kế hoạch đã thông báo;
  4. Các đơn vị quản lý phục vụ tùy tính chất công việc bố trí người trực tối thiểu tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương (theo phân công của Trưởng đơn vị và theo yêu cầu công việc cụ thể nhưng không quá 1/4 số lượng cán bộ của đơn vị) và chỉ bố trí nhân sự đảm bảo được yêu cầu 3 tại chỗ. CBVC còn lại làm việc online tại nhà. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý công việc của cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình qua hệ thống công nghệ thông tin;
  5. Ban Đào tạo và CTSV, Đoàn TN tăng cường công tác truyền thông đến toàn thể sinh viên về thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch của Nhà trường và của các cơ quan chức năng;

Thời gian thực hiện bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23/8/2021 cho đến khi có thông báo mới./.

Chi tiết xem tại:

TB số 54 ngày 22.8.2021 Ve viec phòng dịch

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem bài viết: 496