Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo tăng cường công tác bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2022-2023

Thông báo tăng cường công tác bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo thực hiện theo quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% sinh viên Phân hiệu tham gia BHYT; 100% sinh viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (App: VissID) năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo.

Chi tiết xem tại:

Tăng cường công tác BHYT 2022-2023

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …