Trang chủ / THÔNG BÁO / THÔNG BÁO số 45/TB-ĐHTL-PH: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19

THÔNG BÁO số 45/TB-ĐHTL-PH: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19

Nhà trường thông báo tới các đơn vị, CBVC trong Trường các nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 thêm 14 ngày theo thông báo số 41/TBĐHTL-PH ban hành ngày 31/05/2021.
  2. Thời gian thực hiện bắt đầu từ thứ ba, ngày 15/06/2021 cho đến khi có thông báo mới./.

Chi tiế xem tại văn bản: TB 45 tiếp tục thực hiện giãn cách XH theo TB só 41

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021-2022