Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 02 năm 2024

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi Thông báo về việc phục vụ Sinh hoạt lớp tháng 02 năm 2024, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại ĐÂY

Lưu ý: Thời gian sinh hoạt lớp từ ngày 26/02/2024 đến trước ngày 05/3/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *