Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo nội tiền ở Ký túc xá học kỳ hè năm học 2021-2022

Thông báo nội tiền ở Ký túc xá học kỳ hè năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo về thời gian ở và thời gian nộp tiền ở Ký túc xá học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu như sau:

1. Thời gian ở kỳ hè: Từ 01/07 đến 31/08 năm 2022;

2. Mức thu:

  • Sinh viên ở KTX TP.HCM: 700.000 đồng/SV/02 tháng (Bảy trăm ngàn đồng/01sinh viên/02 tháng);
  • Sinh viên ở KTX Bình Dương: 500.000 đồng/SV/02 tháng (Năm trăm ngàn đồng /01 sinh viên/02 tháng);
  • Mức thu trên đã bao gồm: Tiền ở và tiền điện, nước;

3. Thời gian nộp tiền: Từ ngày 27/06/2022 đến 01/07/2022

4. Địa điểm nộp tiền: Ban Tài vụ

Lưu ý:

  • Sinh viên nộp tiền đúng thời gian quy định.
  • Sinh viên nộp tiền đủ một lần trước lúc vào nhận phòng.
  • Sinh viên xuất trình biên lại nộp tiền của Ban Tài vụ cho QL KTX trước khi nhận phòng.

Trân trọng!

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá