Trang chủ / Sự kiện / 40 hình thành và phát triển Cơ sở 2 / Thông báo nghỉ học tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Thông báo nghỉ học tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

Bình Dương, ngày  7  tháng 11  năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ học dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2- ĐHTL)

 

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2 – ĐHTL năm 2016 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau:

* Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 7h00 – 21h00 ngày 11/11/2016 (Thứ 6) tại Giảng đường Bình Dương: Hội trại truyền thống chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi.

– Thời gian: 7h30 ngày 12/11/2016 (Thứ 7) tại Giảng đường Trường Sa-Tp.Hồ Chí Minh LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI.

– Tất cả sinh viên các lớp và các thầy cô giáo dang giảng dạy trong Cơ sở 2 – ĐHTL nghỉ học trong hai ngày 11, 12/11/2016. (Lịch học bù sẽ có thông báo sau)

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 54, 55, 56, 57, 58;

–          Các Ban & các Bộ môn;

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …