Trang chủ / Hot news / Thông báo ngày 8/7/2021: Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo ngày 8/7/2021: Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

TP.HCM giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h ngày 9/7/2021. Nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời duy trì các hoạt động chung của Phân hiệu và chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Ban Giám đốc Phân hiệu yêu cầu các đơn vị, CBVC trong trường thực hiện các nội dung sau:

  1. Toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà trường nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn chống dịch của UBND Hồ Chí Minh.
  2. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Công văn số 2279/UBND-VX.
  3. Khối cán bộ giảng dạy tiếp tục thực hiện công tác đào tạo theo hình thức online theo kế hoạch đã thông báo;
  4. Các đơn vị quản lý phục vụ tùy tính chất công việc bố trí người trực tối thiểu tại TP.HCM và Bình Dương (theo phân công của Trưởng đơn vị và theo yêu cầu công việc cụ thể nhưng không quá 30% số lượng cán bộ của đơn vị). CBVC còn lại làm việc online tại nhà theo phân công. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý công việc của cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình qua hệ thống công nghệ thông tin;
  5. Ban TCHCQT phối hợp đơn vị bảo vệ thực hiện nghiêm việc yêu cầu khách đến liên hệ công tác phải quét mã QR để khai báo y tế;
  6. Ban Đào tạo và CTSV, Đoàn TN tăng cường công tác truyền thông đến toàn thể sinh viên về thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch của Nhà trường và của các cơ quan chức năng;
  7. Thời gian thực hiện bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 09/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

(Văn bản này thay thế văn bản số 41/ĐHTL-PH ngày 31/5/2021)

Chi tiết xem tại: TB-08072021044930

Bài Viết Khác

Triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc thi ảnh “Thủy lợi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”

Trường Đại học Thủy lợi triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc …