Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Thông báo một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 3 năm 2021

Thông báo một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 3 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÂN HIỆU

 ——-

Số: 30 /TB-ĐHTL-PH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —————-

                       Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 3 năm 2021

 

I. HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

– Nhà trường đã chuẩn bị thực hiện cho công tác xét tuyển vào đại học năm 2021 tại Phân hiệu – ĐHTL.

– Các lớp trong Phân hiệu bắt đầu thực hiện học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2020-2021, thời gian từ 22/3/2021 đến 20/6/2021.

– Nhà trường đang triển khai đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2020-2021), Sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện với hình thức online; truy cập tại đường link: https://forms.gle/jzFMe2Fo5eJ6e6AN8 , Giáo viên chủ nhiệm và các lớp hoàn thành trước 2/4/2021.

– Riêng đối với khóa 62 chưa thực hiện đánh giá rèn luyện đợt này do điểm các môn học chưa hoàn thành. Nhà trường sẽ có thông báo sau.

II. MỘT SỐ LƯU Ý

– Đối với học kỳ song song sinh viên các lớp lưu ý thời gian hủy học phần: Từ ngày 22/3/2021 đến 26/3/2021 (Hủy qua tài khoản đăng ký học; Sinh viên không hủy được những học phần thuộc danh sách sinh viên tự đăng ký mở lớp)

– Thực hiện nếp sống văn hóa học đường, lưu ý sinh viên phải chỉnh đốn trang phục, tác phong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường;

– Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế trong học tập, thi cử; nghiêm cấm mọi hành vi học hộ, thi hộ, sử dụng điện thoại làm việc riêng trong giờ lên lớp…

– Giáo viên chủ nhiệm nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào buổi sau tuần sinh hoạt lớp tại Phòng Tiếp sinh viên thuộc Ban Đào tạo & CTSV.

– Đề nghị các lớp trong toàn Phân hiệu thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Nơi nhận:

– Các Bộ môn;

– Các GVCN kiêm CVHT;

– Các lớp trong toàn trường;

– Trang Web;

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Yêu cầu GVCN kiêm CVHT sau khi họp phải ký xác nhận; nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023