Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên

Thông báo kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Sinh viên đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội… của bản thân trong năm học 2018 – 2019 và đưa ra phương hướng, góp ý cho các hoạt động của Trường trong năm học 2019 – 2020.

2. Biểu dương và khen thưởng những sinh viên, những tập thể lớp sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác và tu dưỡng rèn luyện năm học 2018 – 2019.

Các lớp trong toàn Cơ sở 2 hoàn thành và nộp báo cáo về phòng Tiếp sinh viên – Ban Đào tạo và CTSV trước ngày 9/10/2019.

Chi tiết xem tại đây:

1_ TB so 1 Tong ket nam hoc 2018_2019

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chứ