Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo kế hoạch đăng ký ôn và dự thi tiếng anh trình độ B1 năm 2021

Thông báo kế hoạch đăng ký ôn và dự thi tiếng anh trình độ B1 năm 2021

Chi tiết: B1 2001 - Web

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022