Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

Để thực hiện tốt kế hoạch phục vụ đào tạo của Nhà trường và học tập của sinh viên tại Ký túc xá (KTX) của Nhà trường. Ban Tổ chức Hành chính Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ II năm học 2023-2023.

Chi tiết xem tại

TBSV DANG KY KTX 2022-2023 hoc ky 2 TA 22-12

 

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022-2023 hệ ĐHCQ tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022-2023.