Trang chủ / Sự kiện / 40 hình thành và phát triển Cơ sở 2 / Thông báo họp Cựu sinh viên Thủy Lợi các tỉnh phía nam

Thông báo họp Cựu sinh viên Thủy Lợi các tỉnh phía nam

Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Đại học Thủy Lợi – Chi nhánh phía nam thông báo họp mặt năm 2016 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi vào 9 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2016. Nội dung như các ảnh kèm theo.

Thông báo họp Cựu sinh viên Đại học Thủy Lợi các tỉnh phía nam
Thông báo họp Cựu sinh viên Đại học Thủy Lợi các tỉnh phía nam
Giấy mời họp Cựu sinh viên Đại học Thủy Lợi các tỉnh phía nam
Giấy mời họp Cựu sinh viên Đại học Thủy Lợi các tỉnh phía nam

Biên tập

Ban Thông tin – Truyền thông

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …