Thông báo Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

TLU – Sáng 17/5, tại Hội trường T45, Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với Đảng ủy phường Trung Liệt tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Tham dự hội nghị có GS.TS Hoàng Chí Bảo – nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương – Báo cáo viên. Về phía Đảng ủy phường Trung Liệt có đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thao Hùng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ phường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng toàn thể các đảng viên của các chi bộ trực thuộc….

Về phía Đảng ủy trường Đại học Thủy lợi có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt chuyên đề 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Trong đó, nêu bật những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nêu gương; nêu gương của Hồ Chí Minh và sự cần thiết, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, về nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động trong công việc, trong đạo đức, lối sống…

GS.TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt chuyên đề 2023

Việc thực hiện nội dung nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay được xem là góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Bên cạnh đó, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, từ đó tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi và Đảng ủy phường Trung Liệt tặng hoa cảm ơn báo cáo viên – GS.TS Hòang Chí Bảo

Qua hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi khẳng định thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, đưa việc nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của của cán bộ, đảng viên trở thành việc làm tự giác, tích cực, chủ động và trở thành thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi người; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

BV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *