Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ liên kết Quốc tế / Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức,
Phòng Tổ chức cán bộ gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức Công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cử ứng viên tham gia dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023 (chi tiết file gửi đính kèm).
Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia dự tuyển, nộp hồ sơ cá nhân trực tiếp theo yêu cầu.
Trân trọng thông báo./.

Bài Viết Khác

Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thông báo số 19/TB-ĐHTL-PH ngày 08/03/2023 về triển khai kế hoạch học kỳ phụ Học kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu.