Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo hết thời hạn làm thủ tục ở KTX Trường Sa

Thông báo hết thời hạn làm thủ tục ở KTX Trường Sa

CƠ SỞ  2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BAN TC-HC-QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

——————————-

TP. Hồ chí Minh, ngày 16  tháng 08 năm 2017

                                    

THÔNG BÁO

Thời hạn làm thủ tục ở KTX Trường Sa

học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá Trường Sa học kỳ 1 năm học 2017-2018. Theo thống kê của Ban quản lý ký túc xá về số lượng sinh viên đã nộp tiền và làm thủ tục ở.

Hiện nay còn một số trường hợp sinh viên đã có danh sách được duyệt ở Ký túc xá tại Trường Sa nhưng chưa đến hoàn thiện thủ tục với với BQL ký túc xá để được xếp phòng ở.

Để sớm ổn định chỗ ở và học tập cho sinh viên, Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo: Các sinh viên thuộc trường hợp trên khẩn trương hoàn thiện thủ tục với BQL ký túc xá tại Trường Sa trước ngày 18/08/2017. Quá thời hạn trên Nhà trường sẽ bố trí cho các sinh viên khác có nhu cầu.

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho toàn bộ sinh viên trong lớp biết để hoàn thiện thủ tục đúng thời gian quy định.

 

      

Nơi gửi:                                                                                 
– Dán bảng tin.
– Thông báo trên web cơ sở 2.

Ban TCHCQT

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Khoa

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …