Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 và kế hoạch tổ chức học bù

Thông báo dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 và kế hoạch tổ chức học bù

Thông báo dự lễ khai giảng 2021-2022

Kế hoạch tổ chức học bù:

Thời gian các tiết học và phòng học các lớp học vào ngày thứ 2 (11/10/2021) khi chuyển sang học bù vào ngày thứ 7 (16/10/2021) được giữ nguyên, trừ lớp học tại hai phòng học 203-SG và 701-SG có điều chỉnh về phòng học, cụ thể:

Lớp học đang bố trí tại phòng học 203-SG ngày thứ 2 (11/10/2021) sẽ bố trí học bù vào ngày thứ 7 (16/10/2021) tại phòng học 401-SG

Lớp học đang bố trí tại phòng học 701-SG ngày thứ 2 (11/10/2021) sẽ bố trí học bù vào ngày thứ 7 (16/10/2021) tại phòng học 901-SG

Bài Viết Khác

Kế hoạch gặp mặt sinh viên đầu năm học 2021 – 2022 và tổng kết năm học 2020 – 2021

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU   Số: 65/KH-ĐHTL-PH CỘNG HOÀ XÃ HỘI …