Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo điều chỉnh kế hoạch học ôn và dự thi tiếng anh trình độ B1 năm 2021

Thông báo điều chỉnh kế hoạch học ôn và dự thi tiếng anh trình độ B1 năm 2021

Chi tiết file đính kèm:TB B1

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chứ