Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch học và thi giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 tổ chức cho khóa 62 như sau:
1. Lịch thi kết thúc học phần chính khóa 62 giai đoạn 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 lùi lại 1 tuần và bắt đầu từ ngày 20/12/2021 đến 31/12/2021;
2. Lịch học các học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh được điều chỉnh mới như sau:
– Học phần: Đường lối quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (HP1); Công tác quốc phòng và an ninh (HP2) bắt đầu học từ ngày 10/01/2021 đến 23/01/2022.
– Học phần: Quân sự chung (HP3); Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (HP4) tạm hoãn, lịch học chính thức sẽ được thông báo sau.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …