Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá TP HCM

Thông báo danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá TP HCM

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị thông báo Danh sách sinh viên được xét ở Ký túc xá TP Hồ Chí Minh học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chi tiết Danh sách: DS KTX HK I 2019-2020 TPHCM

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Đối tượng sinh viên theo học: Sinh viên các khóa K61, K62, K63 và K60 trở về trước có nguyện vọng học