Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thông báo về kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019;

TB CS2 DGKQRL ky 2 nam 2018-2019

Lưu Ý: các lớp khi tiến hành đánh giá ĐRL của từng sinh viên thì trước đó phải có bảng đánh giá có điểm có xác nhận của Đoàn Thanh Niên Cơ sở 2 để làm căn cứ đánh giá ĐRL từng cá nhân trong lớp được công bằng và chính xác. ( nếu lớp nào không có bảng điểm đánh giá của ĐTN CS2 yêu cầu phải làm lại).

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chứ