Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức – Hành Chính – Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá. Chi tiết xem thông báo sau:

TB KTX

Bài Viết Khác

Tổ chức ôn tập, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Thông báo số 56/TB-ĐHTL-PH về việc: Tổ chức ôn tập, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi của Hội Thủy lợi Việt Nam.