Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021-2022

− Căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường năm học 2021-2022;

– Căn cứ thông báo số 02 /TB-ĐHTL-PH ngày 13/01/2022 của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi về việc tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022;

– Căn cứ vào hiện trạng số lượng phòng ở ký túc xá của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Để thực hiện tốt kế hoạch phục vụ đào tạo của nhà trường và học tập của sinh viên tại ký túc xá (KTX) của Nhà trường. Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo đến tất cả các sinh viên được biết các nội dung và thủ tục như sau:

 1. Thời giantại KTX TP Hồ Chí Minh (cho sinh viên các khóa 60, 61, 63)
 • Thời hạn ở KTX của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 bắt đầu từ 12/02/2022 đến 10/07/2022 (theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường).
 • Mức thu tiền phòng là 1.250.000 đồng/sinh viên/học kỳ (Một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Chưa bao gồm điện, nước và các dịch vụ khác (nếu có) do sinh viên sử dụng.
 1. Thời giantại KTX Bình Dương (cho sinh viên khóa 62)
 • Thời hạn ở KTX của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 bắt đầu từ 12/02/2022 đến 10/07/2022 (theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường).
 • Tại KTX Bình Dương, Nhà trường miễn giảm 100% tiền phòng ở. Tiền điện, nước và các dịch vụ khác (nếu có) sẽ tính theo thực tế sinh viên sử dụng
 1. Hình thức và các mốc thời gian thực hiện
 • Đăng ký trực tuyến từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 21/01/2022
 • Tổng hợp và xét duyệt đơn từ ngày 22/01/2022 đến hết ngày 25/01/2022
 • Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện được ở KTX: ngày 26/01/2022
 • Giải quyết, xử lý phản hồi từ sinh viên: từ ngày 27/01/2022 đến ngày 28/01/2022
 • Ngày tập trung sinh viên nộp tiền phòng tại ban Tài vụ và nhận phòng ở KTX: Từ 12/02/2022-18/02/2022
 1. Tiêu chuẩn xét duyệt sinh viên vào ở KTX

Nhà trường sẽ căn cứ số lượng theo đơn, các thứ tự ưu tiên theo Quy chế học sinh, sinh viên của Bộ GD&ĐT để xét duyệt.

 1. Hồ sơ đăng ký và cách thức đăng ký KTX

Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Đơn: theo mẫu (phải ghi rõ ràng, đầy đủ tất cả các thông tin) (Tải Mẫu đơn tại đây)
 • Bản sao CMND hoặc CCCD.
 • Giấy xác nhận, chứng minh các đối tượng ưu tiên (nếu có)

Địa chỉ gửi hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại phòng quản lý KTX TP Hồ Chí Minh hoặc
 • Gửi qua email: ngocuongdhtl@gmail.com
 • Số điện thoại liên hệ: 02838405018 – 0972755458

Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ qua email, sinh viên sẽ được phản hồi xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký ở KTX.

Yêu cầu các em sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng về chỗ ở trong KTX thực hiện đúng các nội dung của thông báo này. Mọi sai sót từ sinh viên do không thực hiện đúng với thông báo này Ban Tổ chức Hành chính Quản trị không chịu trách nhiệm.

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho toàn bộ sinh viên trong lớp biết để hoàn thiện thủ tục đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

– BGĐ (để báo cáo);

– Web Phân hiệu;

– CVHT, Sinh viên;

– Lưu: VT, QL KTX.

 

TM. BAN TCHCQT

Phó ban

(Đã ký)

ThS  LÃ VĂN BẰNG

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức các lớp ôn tập chuẩn Tiếng …