Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo đăng ký ở Ký túc xá (đợt 2- Khóa 63) Học kỳ I năm học 2022-2023

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá (đợt 2- Khóa 63) Học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký ở ký túc xá đợt 2. Học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Khóa 63).

Chi tiêt xem tại:

TB DANG KY KTX 2022-2023 T Anh gd2s

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …