Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo bàn giao phòng ở HK2 và thủ tục đăng ký phòng ở học kỳ hè năm học 2019-2020

Thông báo bàn giao phòng ở HK2 và thủ tục đăng ký phòng ở học kỳ hè năm học 2019-2020

 

PHÂN HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

BAN TC-HC-QT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

——————————-

TP. Hồ chí Minh, ngày 07  tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc bàn giao phòng ở KTX của học kỳ II năm học 2019-2020
Thủ tục đăng ký ở học kỳ hè năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021

– Căn cứ kế hoạch học tập thực tế của sinh viên trong năm học 2019-2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo của nhà trường năm học 2020-2021.

Để thực hiện tốt kế hoạch phục vụ đào tạo của nhà trường và học tập của sinh viên tại KTX của Nhà trường. Ban Tổ chức Hành Chính Quản Trị thông báo đến tất cả các sinh viên được biết các nội dung và thủ tục như sau:

1. Bàn giao phòng ở Ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra đã gây ảnh hưởng đến tình hình học tập và kế hoạch phục vụ đào tạo của Nhà trường. Sinh viên đã được duyệt ở KTX tại Trường Sa trong học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ được kéo dài đến hết thứ 6, ngày 28/08/2020. Do vậy trước khi bàn giao trả phòng ở:

  • Các phòng phải thống kê các trang thiết bị trong phòng để chuẩn bị bàn giao phòng ở theo mẫu tại Bộ phận quản lý ký túc xá (QL KTX), ghi rõ số điện, nước, dọn vệ sinh phòng ở sạch sẽ và bàn giao phòng ở theo đúng thời gian quy định.
  • Sinh viên nhận thông báo và thanh toán tiền điện, nước, tiền đền bù hư hao tài sản (nếu có) trước khi kết thúc học kỳ tại đúng quy định cho QL KTX.

Thời gian thực hiện bàn giao, trả phòng ở KTX trong các ngày từ 25/08/2020 đến hết 28/08/2020. Quá thời gian này, sinh viên sẽ phải chịu phạt theo quy định và không được xét ở KTX vào các học kỳ sau.

2. Thủ tục đăng ký và trình tự xét vào ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2020-2021:

  • Các sinh viên đang học tập tại Phân hiệu ĐHTL có nhu cầu ở KTX tại Trường Sa thuộc học kỳ I năm học 2020-2021 phải viết đơn theo mẫu (phải ghi rõ ràng, đầy đủ tất cả các thông tin) và nộp tại QL KTX từ 10/08/2020 đến hết ngày 14/08/2020.
  • Thời hạn ở KTX của sinh viên trong học kỳ I năm học 2020-2021 bắt đầu từ 03/09/2020 đến hết học kỳ (theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường).
  • Nhà trường sẽ căn cứ số lượng theo đơn, các thứ tự ưu tiên theo Quy chế học sinh, sinh viên của Bộ GD&ĐT (Ban hành theo thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/06/2011) để xét duyệt và thông báo kết quả trước 25/08/2020.
  • Căn cứ theo danh sách được xét ở KTX học kỳ I năm học 2020-2021, mỗi sinh viên tự đi nhận lại đơn đã được xét tại QL KTX và nộp tiền tại Ban Tài vụ từ 03/09/2020 đến hết ngày 8/09/2020. Số tiền sinh viên phải nộp cho cả học kỳ I là 1.250.000 đồng/sinh viên (Một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng). Chưa bao gồm điện, nước và các dịch vụ khác do sinh viên sử dụng.
  • QL Ký túc xá sẽ sắp xếp và giao phòng ở cho sinh viên theo đơn xin ở KTX đã được duyệt và biên lai nộp tiền của Ban tài vụ. Quá thời hạn nộp tiền trên Nhà trường sẽ bố trí cho các sinh viên khác có nhu cầu.

Các nội dung ở thông báo trước về việc cho sinh viên đăng ký ở KTX tại Trường Sa khác với thông báo này sẽ không còn giá trị.

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho toàn bộ sinh viên trong lớp biết để hoàn thiện thủ tục đúng thời gian quy định.

Mẫu đơn xin vào ở nội trú trong ký túc xá xem và tải về tại: http://tlus.edu.vn/mau-don-xin-vao-o-noi-tru-trong-ky-tuc-xa/

Chi tiết sinh viên có thể liên hệ:

  • BQL KTX: 0283.8405.018
  • Bà Quế – ĐT: 0912.378.937;         Ông Cường – ĐT: 0972.755.458     
Nơi gửi:                                                     
– Dán bảng tin KTX,
– Các lớp học tại giảng đường,
– Thông báo trên web Phân hiệu.

T.M Ban TCHCQT

 (Đã ký)

 Đỗ Tiến Khoa

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Đối tượng sinh viên theo học: Sinh viên các khóa K61, K62, K63 và K60 trở về trước có nguyện vọng học