Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thời hạn thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thời hạn thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Nhà trường xin thông báo thời hạn thu học phí đợt học 6 và các đợt học trước thuộc học kỳ 1 năm học 2016-2017 qua tài khoản ngân hàng.

Thời hạn: Từ 28/11/2016 đến hết 02/12/2016
Phương thức: Xem ảnh gửi kèm

Thông báo thời hạn thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017
Thông báo thời hạn thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

Biên tập

Ban Tài vụ

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …