Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 52 (3/2016)

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường số 52 (3/2016)

Thiết kế thành phần bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia siêu dẻo chậm đông kết thế hệ mới (S) + tro bay (T) + polyme (P): (S+T+P)

So 52-01

Bài Viết Khác

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính ổn định mái dốc SlopeW(Canada).

Công ty GEO-SLOPE International (Canada) sản xuất bộ phần mềm Địa kỹ thuật GeoSlopeW, đây là bộ phần mềm nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới về địa kỹ thuật.