Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: hợp tác giữa 4 trường đại học

Lưu trữ theo từ khóa: hợp tác giữa 4 trường đại học

Chúng ta không thể đứng một mình, chúng ta phải liên kết với nhau

“Chúng ta đưa một mô hình mới chưa từng có tại Việt Nam, đó là các trường đại học liên kết với nhau và một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ tài nguyên …

Xem thêm