Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: covid19

Lưu trữ theo từ khóa: covid19

Chỉ thị của UBND TP.HCM v/v Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM

Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.HCM

Xem thêm

THÔNG BÁO số 45/TB-ĐHTL-PH: Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19

Nhà trường thông báo tới các đơn vị, CBVC trong Trường các nội dung sau: Tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 thêm 14 ngày theo thông báo số 41/TBĐHTL-PH ban hành ngày 31/05/2021. Thời gian thực hiện bắt đầu từ thứ ba, ngày 15/06/2021 cho đến khi có thông …

Xem thêm