Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: BHYT

Lưu trữ theo từ khóa: BHYT

Thông báo tăng cường công tác bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo thực hiện theo quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% sinh viên Phân hiệu …

Xem thêm

Danh sách sinh viên K63 chưa đóng tiền mua BHYT

Nhà trường thông báo đến các sinh viên K63 chưa đóng tiền mua BHYT hồi đầu nhập học. Đề nghị các Em sinh viên đóng tiền mua BHYT đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Xem thêm