Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: 08/2017/QH14

Lưu trữ theo từ khóa: 08/2017/QH14

Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14

Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14 quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình...

Xem thêm