SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kì 2013 – 2018 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.

Vậy phong trào “Sinh viên 5 tốt” là gì ?

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, “Sinh viên 5 tốt” năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, xét ở kí túc xá,… Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *