Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quyết định này Quy định về chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh trình độ đại học từ năm học 2021-2022.

(Quy định này không áp dụng với sinh viên nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin của Trường)

4293_QuyDinh_Ve_CDR_CNTT_Ban_hanh_theo_QD411-06-4-2022
4293_QD411_QD_DHTL-Chuan_Dau_Ra_CNTT

Bài Viết Khác

Thông báo về thu học phí hệ Đại học chính quy qua tài khoản ngân hàng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo thời hạn thu học phí đợt học 2 (học kỳ chính) và đợt học 4 (học kỳ phụ) học kỳ 1 năm học 2021 - 2022