Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Chuẩn đầu ra và CTĐT / Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quyết định này Quy định về chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh trình độ đại học từ năm học 2021-2022.

(Quy định này không áp dụng với sinh viên nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin của Trường)

4293_QuyDinh_Ve_CDR_CNTT_Ban_hanh_theo_QD411-06-4-2022
4293_QD411_QD_DHTL-Chuan_Dau_Ra_CNTT

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60