Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi

Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định số 1226/QĐ-ĐHTL ngày 13 / 9 /2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi Về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi.
.

Chi tiết xem tại đây.

Bài Viết Khác

thongbao

Thông báo thay đổi trọng số điểm quá trình môn học Kết cấu Bê tông cốt thép

Điểm quá trình môn học Kết cấu BTCT đợt học 2 giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 do ảnh hưởng của dạy học online nên bị giảm từ 30% xuống 20%