Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2016.

Chi tiết xem và tải về tại đây

Bài Viết Khác

Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ GD & ĐT

Chi tiết file đính kèm:  Số lượt xem bài viết: 102