Trang chủ / Tin tức / Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020

Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

—————–

Số: 1584/ QĐ-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020

(Các ngành đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi)

——————————————–

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ Lợi ban hành theo Quyết định số 1249/QĐ/BNN ngày 29/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ vào thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Đề án số 374/ĐA-ĐHTL ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Trường Đại học Thuỷ Lợi về Đề án tuyển sinh đại học 2020 – TLS;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 Trường Đại học Thuỷ Lợi ngày 04 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Phê duyệt điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển (có danh sách kèm theo) vào các ngành học trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét điểm THPT năm 2020 (các ngành đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi – TLS) như sau:

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 TLS101 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ A00, A01, D01, D07 16.10
2 TLS102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D01, D07 16.15
3 TLS104 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 15.25
4 TLS106 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15.00
5 TLS107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, D01, D07 15.05
6 TLS111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 16.40
7 TLS113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 17.20
8 TLS402 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 15.00
9 TLS403 Kế toán A00, A01, D01, D07 15.30

Điều 2. Cách tính điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)

Điều 3. Thời gian xác nhận nhập học

Trong thời gian từ ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020, thí sinh đủ điểm xét tuyển tại điều 1, nộp bản chính giấy chứng nhận kết qảu thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xác nhận nhập học Trường Đại học Thuỷ Lợi theo các phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại trường: Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi – Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (sáng thừ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30);

– Nộp qua bưu điện: Thí sinh gửi về Ban Đào tạo và công tác sinh viên – Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi – Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0283.514.0608 (tính theo dấu bưu điện).

Quá thời hạn trên nếu thí sinh không xác định nhập học, Nhà trường sẽ xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Điều 4. Trưởng các phòng Đào tạo, Chính trị & CTSV, Trưởng các đơn vị có liên quan và thí sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT (b/c);

– Như điều 4;

– Lưu: HCTH, PĐT (HT.10b).

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

 

Bài Viết Khác

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2022 – Phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Kết thúc giai đoạn xử lý nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT vào …